Advokatas dr. Audrius Bitinas

dr. bitinas

audrius@bitinas.net

+370 686 20402 arba +370 626 16373


Veiklos sritys: socialinės apsaugos teisė, civilinė ir komercinė teisė, įmonių teisė, viešieji pirkimai, statybų teisė, šeimos ir paveldėjimo teisė, baudžiamoji teisė, viešasis administravimas, kt.

Išsilavinimas:
· 1998 m. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto magistras
· 1997 m. stažavosi Jean Moulin Lyon III Universiteto Teisės fakultete Lijone (Prancūzija)
· 2004 m. Prancūzijos aukštųjų socialinės apsaugos studijų centre (EN3S) St.Etienne, gavo specializuotų socialinio draudimo įstaigų vadybos diplomą
· 2008 m. jam suteiktas socialinių mokslų daktaro vardas (vadybos ir administravimo kryptis)
· nuo 2014 m. Vilniaus Universiteto Teisės Fakulteto Privatinės teisės katedros docentas

Patirtis:
· Advokatas nuo 2008 m.
· nuo 2011-02-01 iki 2013-10-28 LR Socialinės apsaugos ir darbo viceministras

Kalbos: Lietuvių, prancūzų, anglų, rusų.

Publikacijos:

1. Bitinas A. La caisse unique pour les ressortissants des pays de l‘Europe centrale et orientale (PECO) en matière de retraite: les aspects juridiques // Regards. 2005, No. 27 (prancūzų kalba).
2. Bitinas A. Les reformes des retraites en Lituanie: conditions et consequences // Regards. 2006, No. 29 (prancūzų kalba).
3. Bitinas A. Pensijų sistemų reformavimo Europos Sąjungos valstybėse praktiniai aspektai // Viešoji politika ir administravimas. 2006, Nr. 17.
4. Bitinas A. Pensijų sistemos reformos Prancūzijoje // Tiltai. 2007, Nr. 2.
5. Битинас А. Побудительные причины реформ пенсионной системы современной Литвы // Социалъный вестник пенсионных и социалъных фондов СНГ и Балтии. 2006, № 4(26) (rusų kalba).
6. Битинас А. Pеформирование пенсионных систем в государствах Европейского Союуза // Социалъный вестник пенсионных и социалъных фондов СНГ и Балтии. 2007, № 2 (28) (rusų kalba).
7. Bitinas A. Lietuvos pensijų sistemos modelis ir pensijų garantijų perspektyvos // Jurisprudencija: mokslo darbai. 2008, Nr.8(110).
8. Bitinas A. Pensijų sistemos reformų Italijoje tendencijos ir perspektyvos // Tiltai. 2008, Nr. 4
9. Bitinas A. Lietuvos pensijų sistemos modelis: teisiniai aspektai ir valdymas // Viešasis administravimas. 2008, Nr. 4.
10. Bitinas, A., Guogis, A., Migun, L., Važgytė, G. Socialinių paslaugų administravimo tobulinimas Lietuvos savivaldybėse: Vilniaus ir Varėnos rajonų atvejų tyrimai // Socialinis darbas. 2010, Nr. 1 (9).
11. Bitinas, A., Guogis, A. The Lithuanian social policy model: on the direction of development and guarantees of the model // Central European political science review. 2010, No. 36-37 (anglų kalba).
12. Bitinas, A., Papirtis, V. Socialinio teisingumo įgyvendinimo problematika finansuojant socialinės saugos sistemą // Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai.2010, Nr.3 (7).
13. Bitinas, A. Problems of the development of the pension insurance in the independent Lithuania // Tiltai. 2011, Nr. 1 (54) (anglų kalba).
14. Bitinas, A., Guogis, A. Valstybinio socialinio draudimo įmokų surinkimo problematika // Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai. 2011, No. 3 (2).
15. Bitinas, A. Lithuanian pension system reforms: development, changes and tendency // Journal on legal and Economic issues of Central Europe. 2011, No. 2 (anglų kalba).
16. Bitinas A. Modern pension system reforms in Lithuania // Jurisprudencija: mokslo darbai. 2011, Nr. 18 (3) (anglų kalba).
17. Bitinas, A. Les réformes modernes du système de retraite en Lituanie: l’impact de la crise et de la population // Regards, No. 41, 2012 m. (prancūzų kalba).
18. Bitinas A. Japan pension system: issues for reform // Jurisprudencija: mokslo darbai (Lithuania). 2012, Nr. 19 (1) (anglų kalba).
19. Bitinas, A. Problems of the New Pension and Social Security Reform Concept in Lithuania Implementing European and International Strategies // Journal on legal and Economic issues of Central Europe. 2012, No. 1 (vol. No. 3) (anglų kalba).
20. Bitinas, A., Guogis, A. On the causes and direction of the development of the Lithuanian social policy model and its guarantees. Sociālo zinātņu vēstnesis = Social sciences bulletin =
Вестник социальных наук. Daugavpils : Daugavpils Universitāte. ISSN 1691-1881. 2012, [t.] 1(14) (anglų kalba).
21. Bitinas, A. Latest pension system reforms in Eastern Asia (Japan, S.Korea) and Eastern Europe (Lithuania) // Tiltai, 2012, No. 2 (anglų kalba).
22. Bitinas, A. Pensijų sistemos reformos industrinėse Azijos šalyse (Japonija ir P. Korėja). Viešasis administravimas, 2012, Nr. 33.
23. Bitinas, A. Oyama, K. Between East and West: pension systems and their governance (Japan and Lithuania) // The Sho-Kei Ronso (The review of economics and commerce of Kanagawa University, Japan), 2012, Vol. 48, No. 1 (anglų kalba).
24. Bitinas, A. Advokatūros vieta valstybėje: nepriklausomumo ir autonomijos užtikrinimas // Justitia : teisės mokslo ir praktikos žurnalas, 2012, Nr. 1(77).
25. Bitinas, A. European and International pension system reform strategies: The Lithuanian case // Keizai Boeki Kenkyu (The studies in Economics and Trade, Kanagawa University, Japan), 2013, Vol. 38 (anglų kalba).
26. Bitinas, A., Fiori Maccioni, A. Lithuanian pension system’s reforms following demographic and social transitions // CRENoS – Centre For North South Economic Research (Italy), 2013, No. 15 (anglų kalba).
27. Bitinas, A. Prancūzijos socialinio draudimo transformacijos problemos // Tiltai, 2013, No. 3 (64).
28. Bitinas, A., Fiori Maccioni, A. Lithuanian Pension System’s Reforms Transformations and Forecasts// Universal Journal of Industrial and Business Management (USA), 2014, Vol. 2, No. 1 (anglų kalba).
29. Bitinas, A. French Social Insurance System: from uniformity to complexity // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. 2013, No. 2 (Vol. 4) (anglų kalba).
30. Bitinas, A. The complexity of the modern French social insurance system // The Sho-Kei Ronso (The review of the society of economics of Kanagawa University, Japan), 2014, Vol. 49, No. 5 (anglų kalba).