Apie darbo kodekso projektą

Stebiu paskutines diskusijas viešoje erdvėje dėl mūsų darbo grupės parengto naujo darbo kodekso projekto. Mokslininkai kaltinami “revoliucija”, kažko neįrašę, neapgalvoję, nesureguliavę…

Rengėme kodeksą ne sovietmečiui su planine ekonomika ir lygiava kur visi vienodai mažai uždirba, o šiuolaikinei darbo rinkai – moderniems, protingiems, gebantiems susitarti dėl reikiamų darbo sąlygų darbuotojams bei darbuotojus vertinantiems darbdaviams. Tikime, kad šalys be išorės pagalbos gebės susitarti dėl tokių darbo sąlygų, kurios joms reikalingos.

Bet matome, kad yra ir sovietmečio “visko sureguliavimo” išsiilgusių asmenų, kurie siekia “pasakyti” ko reikia darbuotojams, nes jie jau dabar žino kam ko reikia… Gal siekiama kodeksą paversti kazuistinio reguliavimo pavyzdžiu: neparašyta, reiškia negalima? Jiems norisi kažką “gauti”, o ne užsidirbti. Jie, matyt, atsimena, kad galima kažką gauti gegužės švenčių proga, todėl vietoje to, kad ieškotų būdų derėtis dėl didesnių algų, siūlo prirašyti į kodeksą atsiminimais apie spalį grįstų priemokų. O gal jie mano, kad kuo daugiau privels kodekse nesąmonių, tuo geriau bus ginčytis teisme naudojant engiamos silpnosios šalies apsaugos teorijas? Galima atspėti…

Manau, kad darbuotojai labiausiai vertins tai, ką patys, be partijos pagalbos iškovos derybose su savo darbdaviais.

Gal priimkime europietišką darbo kodeksą ir pradėkime kurti geresnius darbo santykius?

E.TEISMAS.LT renginys

2015-07-13 Advokatūros IT komiteto pirmininkas advokatas Justinas Usonis dalyvavo Nacionalinės teismų administracijos renginyje “Teismų elektroninės paslaugos: iššūkiai it perspektyvos” kur buvo aptartos 2 metus veikiančios sistemos E.TEISMAS.LT problemos ir perspektyvos. Daugiau informacijos čia.

 

Saugos ir sveikatos darbe strategija

2015-07-02 Justinas Usonis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos posėdyje ir padarė pranešimą apie saugos ir sveikatos darbe teisinio reglamentavimo strategiją.

Justinas Usonis pažymėjo, kad svarbiausi saugos ir sveikatos teisinio reglamentavimo tikslai jo manymu yra šie:

  1. Reikalavimų saugos ir sveikatos srityje dėstymo aiškumas, paprastumas.
  2. Siekti, kad būtų įtvirtintas reguliavimas jog kiekvienas darbdavys turi užtikrinti visų savo darbuotojų sveikatą, saugą ir gerovę darbe tiek, kiek tai protingai įvykdoma.
  3. Atsakingus už saugą ir sveikatą įmonėse asmenis turi atestuoti (tikrinti žinias) Valstybinė darbo inspekcija. Taip pat galėtų būti sukurtas kompetentingų asmenų registras, kuriame fiksuojama tų asmenų kompetencija, atestavimo terminas ir kt., o darbdaviai jame galėtų susirasti jiems reikiamus specialistus.
  4. Atsakingi už saugą ir sveikatą įmonėse asmenys turėtų draustis savo profesinę atsakomybę ir netinkamai suteikę paslaugas privalėtų atsakyti finansiškai (atlyginti nuostolius).
  5. Valstybinės darbo inspekcijos funkcijos turėtų plėstis į saugos ir sveikatos politikos įgyvendinimą ne tik darbo santykių bet ir kitų jiems prilygintų santykių srityse. Todėl Valstybinė darbo inspekcija turėtų būti perorganizuota į instituciją prie Vyriausybės.

Ar realu dabar priimti naują Darbo kodeksą?

2015-06-05 Justinas Usonis dalyvavo MRU TF organizuotoje apskrito stalo diskusijoje “Lietuvos socialinės transformacijos: laikas pokyčiams?” ir skaitė pranešimą „Ar realu dabar priimti naują Darbo kodeksą?“. Renginio metu Justinas išreiškė viltį jog modernaus Darbo kodekso projektas turi gerų perspektyvų ir turėtų pagerinti Lietuvoje dirbančių žmonių konkurencingumą ES darbo rinkoje bei pasitenkinimą vykdoma veikla.

.