Darbdavių pastabos DK projektui

Darbdaviai nepritaria DK projekto nuostatoms iš esmės keičiančioms mokslininkų ketinimus sukurti lankstesnius darbo santykius.

  1. Darbdaviai nepritaria ribojimui sudaryti terminuotas sutartis su 20 % darbuotojų įmonėje;
  2. Darbdaviai nepritaria ribojimui sudaryti projektines sutartis su 10 % darbuotojų įmonėje;
  3. Darbdaviai nepritaria nuostatai, kad kai abejojama dėl DK nuostatų jas reikia aiškinti darbuotojo naudai;
  4. Darbdaviai nepritaria nuostatoms kurti ilgalaikių išmokų fondą išeitinėms išmokoms mokėti. 2 mėnesių išmoką mokėtų darbdavys;
  5. Darbdaviai nepritaria apriboti viršvalandžių skaičių per metus;
  6. Darbdaviai nepritaria norui apriboti suminės darbo laiko apskaitos atveju dirbamų valandų skaičių iki 48 per savaitę;
  7. Darbdaviai reikalauja apriboti netesybų dydį iki 3 vidutinių atlyginimų dydžio tuo atveju kai nutraukiant darbo sutartį su darbuotoju netinkamai atsiskaitoma.