Dėl darbo apmokėjimo kelių transporte taikant suminę darbo laiko apskaitą

Pastaruoju metu, kyla diskusijos dėl kelių transporto darbuotojų darbo apmokėjimo taikant suminę darbo laiko apskaitą. Vairuotojai yra nepatenkinti, jog apskaitinio laikotarpio pabaigoje jie negauna sulygto darbo užmokesčio. Siekiant išvengti tokių ginčų siūlome pasinaudoti Darbo kodekso 115 straipsnio 7 dalyje darbdaviams suteikta teise per kiekvieną apskaitinio laikotarpio mėnesį mokėti pastovų darbo užmokestį, nepaisant faktiškai išdirbtos darbo laiko normos, o galutinį atsiskaitymą už darbą per apskaitinį laikotarpį pagal faktinius duomenis atlikti apmokant už darbą paskutinį apskaitinio laikotarpio mėnesį. Mokant darbo užmokestį reikia vadovautis ir DK 115 str. 5 ir 6 dalimis.

Advokatas Justinas Usonis, tel. 868616373