Dėl kolektyvinių derybų

Pastaruoju metu stebimas suaktyvėjusios profesinių sąjungų pastangos inicijuoti socialinį dialogą įmonių lygiu. Taip pat yra ir iniciatyvų šakos lygiu. Advokato Justino Usonio daugiau nei 15 metų kolektyvinių derybų patirtis rodo, kad prieš pradedant derybas darbdaviams ypač svarbu išsiaiškinti profesinių sąjungų įgaliojimus konkrečioje įmonėje. Darbdavio lygmeniu veikiančiai profesinei sąjungai įsteigti būtina, kad ji turėtų dvidešimt steigėjų arba steigėjais būtų ne mažiau kaip 1/10 visų darbdavio darbuotojų, bet ne mažiau kaip trys.

Šakos lygmeniu profesinės sąjungos gali veikti jeigu jas sudaro ne mažiau kaip penkios profesinės sąjungos, veikiančios darbdavio lygmeniu.

Darbdavys privalo derėtis, tačiau neprivalo priimti nepakankamai išdiskutuotų kolektyvinių sutarčių nuostatų. Kolektyvinėje sutartyje turi būti  pasiektas yra abiejų šalių interesų balansas.