Vairuotojų darbo laiko apskaita

Pastaruoju metu padaugėjo darbo ginčų dėl tarptautinio krovininio kelių transporto vairuotojų darbo laiko apskaitos ir apmokėjimo. Tam, kad darbo ginčą nagrinėjantis organas galėtų objektyviai įvertinti vairuotojo dirbtą laiką ir atsiskaitymą, darbdaviams būtina turėti šiuos dokumentus:

  1. Tachografo duomenis apie dirbtą darbo laiką (pageidautina konvertuotus į Lietuvos laiko juostą);
  2. Darbo laiko apskaitos dokumentą (žiniaraštį), kuriame atsispindi nuskaitytos vairuotojo tachografo kortelės duomenys. Žiniaraštyje nepakanka žymėti tik “K” raides – reikia įrašyti kasdieninį darbo laiką, tame tarpe išskirti kiek dirbta naktį ir švenčių dienomis. Tachografo duomenys turi sutapti su duomenimis darbo laiko žiniaraštyje. Jei tachografo duomenų lape yra minėta informacija, papildomai žiniaraščio pildyti nereikia.
  3. Komandiruotės įsakymą, kuriame aiškiai nustatytos kelionės datos. Komandiruotės įsakymo data negali būti vėlesnė nei komandiruotės pradžios diena.
  4. Atsiskaitymo lapelius ir banko pavedimus, kur aiškiai nurodytos atskiros sumos (atlyginimas, dienpinigiai, avansas).
  5. Pageidautina padaryti atsiskaitymo suvestinę (lentelę), kurioje paaiškinami ginčo objektu esantys atsiskaitymai.